VÄLKOMMEN TILL
NORLBYGDA 


Rissnabygdens Hembygdsförening 

 

APPELL till Rissnabygden-Norlbygdabor

valberedningen tar tacksamt emot kassörs- & styrelsekandidater, kontakta Pål Grande, 070-694 69 00
Lars Larsson, 070-656 22 87 Är du intresserad?

Kontakta ordf. Margita G, 070-2351304 för mer info om kassörens uppgifter.

ÅRSMÖTE

Söndag den 29 mars kl 18.00, TELEMÖTE!!! (ZENIT, Rissna)

Rissnaortens Hembygdsföreningen inbjuder medlemmar och övriga intresserade till Årsmöte.

- Årsmötesförhandlingar enligt stadgar.
- Byskvaller och Fika!

 Varmt Välkomna! RHBF/Styrelsen

De frånvarande får nöja sig med de närvarandes beslut!

DU är varmt välkommen som medlem i Rissnaortens hembygdsförening!

100:/pers och 200:/familj sätts in på bgnr 5204-6489, swisha till 123 388 15 88 eller kontakta kassör Berit Martinsson, 070-543 99 87. Många medlemsevenemang är planerade under året och du får även billigare hyra på Zenit! 

Tillsammans får vi roligt och blir en stark förening!

Rissnaortens Hembygdsförenings verksamhetsberättelse för år 2019

Förtroendevalda inom hembygdsföreningen:

NYA STYRELSEN för 2020 

ORDFÖRANDE, Kassör 1 år                                                     Extern  KASSÖR,  Berit Martinsson
Margita Gustafsson                                                                    tel 0693-600 31, 070-543 9987
Boggsjö 186, 843 94  GÄLLÖ                                                    epost berit.m.martinsson@gmail.com
tel 0693-600 44, 070-235 1304                                                  
epost margita@norlbygda.com                                                   LILLSANDSVALLEN                                                  
                                                                                                    Peter Svanström
SEKRETERARE, Vice ordf, 1 år                                                 Östbyn 119, 843 94  GÄLLÖ
Karolina Käthner Lindsjö                                                             tel 070-545 0603
Börjesjö 155, 843 94  GÄLLÖ                                                     epost svanstromsskog@gmail.com
tel 0693-601 26, 070-257 5979
epost karolinakathnerlindsjo@gmail.com                                      

LEDAMOT, 1 år                                                                            ERSÄTTARE, 1 år
Ulla Staaff                                                                                    Sten Williamsson                                                                         
Sjövägen 4, 834 34 Brunflo                                                         Violvägen 9, 834 31  BRUNFLO
tel 70-332 19 54                                                                           tel 063-212 00, 070-223 1139
epost  ulla@staaff.net                                                                  epost sten.williamsson@telia.com

LEDAMOT, 2 år                                                                            ERSÄTTARE, 1 år
Robin/Alexandra Lindqvist                                                           Bengt Jonsson
Rissna 121, 843 94  GÄLLÖ                                                        Rissna 242, 843 94  GÄLLÖ
tel 070-223 8309                                                                          tel 070-316 49 06
e-post alexandralindqvist47@gmail.com                                     epost bengt@rissna.se

LEDAMOT, 2 år    
Emiel/Marina Veldhoedt, 1år                                                        ERSÄTTARE, 2 år
Rissna 127, 843 94  GÄLLÖ                                                        Kristina Wåger
tel 070-854 4122                                                                          Rissna 262, 843 94  GÄLLÖ
e-post emiel.marina@gmaill.com                                                 tel 0693-210 24, 070-631 9159
                                                                                                     epost wager73@hotmail.com
LEDAMOT, 1 år

Berit Carlsson
Holmsjö 143, 843 94  GÄLLÖ
tel 070-219 4708
epost carber53@gmail.com

RHBF Styrelsen 2019

RHBF Styrelsen 2018

RHBF Styrelsen 2017

RHBF Styrelsen 2016

RHBF Styrelsen 2015

RHBF Styrelsen 2014

RHBF Styrelsen 2013

RHBF Styrelsen 2012

Årsmötesprotokollet 20120318

RHBF Styrelsen 2011

RHBF Styrelsen 2010 

BYOMBUD-Festfixare-Info 2010

Samordnare

Ingrid Halvarsson, Holmsjö 155, 840 50  GÄLLÖ, 0693-220 12, 070-2702325, iehalvarsson@hotmail.com

ÖSTBYN

Folke Sundin, Östbyn 4575, 840 50  GÄLLÖ, 0693-600 04, 070-, folke@brunfloradiotv.com

ISMUNDSUNDET

Monica Eklund, Ismundsundet 225, 831 91  ÖSTERSUND,

0693-600 79, ellinor.englund1991@hotmail.com

Annika Svensson, Ismundsundet 311, 831 91  ÖSTERSUND,

0693-60080, 070-5526778, svenssonango@hotmail.com 

BÖRJESJÖ

Ritva Alaräisänen, Börjesjö 135, 840 50  GÄLLÖ, 0693-66 22 12,

063-23204, ritvamurmeli@hotmail.com

BOGGSJÖ

Anna-Lena Sundberg, Boggsjö 160, 840 50  GÄLLÖ, 0693-60131,

070-2662666, anna_lena_sundgren@hotmail.com

Lena Boije, Boggsjö 206, 840 50  GÄLLÖ, 0693-60151, 070-5606329, lena.boije@zonline.se

MJÖSJÖ

Anette Fransson Johansson, Mjösjö 190, 840 50  GÄLLÖ, 0693-31424, 073-0506413

Ingegerd Holmgren, Mjösjö 148, 840 50  GÄLLÖ, 0693-33016,

070-2970346, imholmgren@live.se

RISSNA

Kristina Björk, Rissna 318, 840 50  GÄLLÖ, 0693-60158,

073-0915589, kristinamargareta@telia.com  VAKTMÄSTARE

 

Berit Martinsson, Börjesjö 167, 840 50 GÄLLÖ, 0693-60031,

070-6038720, berit.m.martinsson@telia.com MARKNAD

 

Berit Larsson, Rissna 297, 840 50  GÄLLÖ, 0693-662220,

070-3584826, fam.1.larsson@telia.com MARKNAD O STAFETT

 

Margita Gustafsson, Boggsjö 186, 840 50  GÄLLÖ, 0693-60044,

070-2351304, margita@norlbygda.com   INKÖPSANSV.

 

Peter Svanström, Östbyn 119, 840 50  GÄLLÖ, 

070-5450603, peter.0693.22022@telia.com KASSÖR

 

Roger Karlsson, Rissna 318, 840 50 GÄLLÖ, 0693-60158,

070-6946115, rogga.karlsson@passagen.se  STUGTOMTE ANSV. LILLSANDSVALLEN

Marknadsföring, It Gerd Williamsson, Margita Gustafsson

Tidningsklipp Erika Eriksson, John Olsson, Rissna, Margita Gustafsson, Boggsjö  

Biblioteksansvarig Kristina Björk, Rissna

ZENIT Styrelsen gemensamt, Roger Karlsson, vaktmästare Kristina Björk

Lillsandsvallen

Roger Karlsson Rissna, Reijo Huovinen Börjesjö

John Olsson Rissna

Revisorer för 1 år;

Ordinarie Suppleanter  Annika Svensson Ismundsundet

Lars-Göran Boije Boggsjö Thure W Carlsson Holmsjö

Valberedning för 1 år,

Gunilla Wallin Eriksson sammankallande, Börjesjö

Berit Carlsson Holmsjö

Ingemar Andersson Mjösjö  


Boken om Rissnabygden

Har Du läst den ?
Inte?

Boken finns inte kvar i så många ex. längre men om Du är intresserad kan du skicka en fråga till Hembygdsföreningen. Klicka här!


 

RISSNAORTENS hbfs MINNESFOND

Rissnaortens hbfs Minnesfond för gåvor till minne av anhöriga, släktingar och vänner som gått bort. Även gåvor med anledning av andra högtider och bemärkelsedagar mottages.

Bgnr 5204-6489 eller kontakta kassören

Peter Svanström 0693-22022, 070-545 0603


BYOMBUD-Festfixare-Info 2010 

Samordnare

Ingrid Halvarsson, Holmsjö 155, 840 50  GÄLLÖ, 0693-220 12, 070-270 2325,

iehalvarsson@hotmail.com

Styrelsen är enig om att en organisation med byombud är en viktig förutsättning

för att få den kontakt och dialog med de boende som är nödvändig för att få

bra funktion på föreningen och en positiv utveckling i bygden. 

Förslag   Arbetsbeskrivning                     

Styrelsen föreslår att vi övergår till 2 byombud i varje by eller bygrupp.

(bygr t.ex. Holmsjö/Östbyn, Åsgård/Ismundsundet, Mjösjö/Björsjö) 

För att få en bra (väl fungerande) dialog/engagemang mellan styrelse och byombud bör

byombuden delta vid 2 styrelsemöten/år, lämpligen ett på hösten och ett på våren. 

På sikt bör byombudsgruppen kunna komma med egna idéer till evenemang, som de sedan kan ta ansvar för att genomföra, naturligtvis med stöd och hjälp av styrelsen. 

Byombuden skall inte vara med på mötena (förutom 2) utan vara spindeln i nätet och med en dialog bybor/styrelse föra fram intressanta ideer och förslag. 

Och du som är boende i Norlbygda-Rissnabygden:

Lämna ditt intresse om medverkan vid våra arrangemang, ideer  och andra förslag till Ingrid H eller ditt byombud!

Lista på vilka som är byombud finns på Rissnaortens hembygdsförening.