VÄLKOMMEN TILL
NORLBYGDA 

 


 

 

 

        JaktskytteVälkommen till Rissnabygdens Jaktskytteklubb!

 

Info om föreningen

Har du frågor kontakta Ordförande Kjell Pettersson tel. 0693-60007.

 

 

 

 Alla medlemmar och intresserade hälsas Välkomna till  ÅRSMÖTE söndag 29/3 kl 16

 

 

 Årsmöte Rissna Jaktskytteklubb 2010 

Stadgar för jaktskytteklubben f o m 2010

Plusgironummer 498929-9

Årsmöte Rissnabygdens Jaktskytte Klubb år 2009 

Plats: Zenit, Rissna

Datum: 12 mars

Tid: 19.00

Närvarande: Karolina Käthner, Per Martinsson, Thure W Carlsson, Håkan Karlsson, Tommy Pettersson, Fredrik Eriksson, Bengt Selberg, Lars-Göran Boije och Christer Lindsjö

 Mötets öppnande

Ordförande Per Martinsson hälsar alla välkomna

 1)Val av mötesordförande

Mötet valde sittande ordförande Per Martinsson

 2)Val av mötessekreterare

Mötet valde sittande sekreterare Karolina Käthner

 3)Val av två justeringsmän

Mötet valde Christer Lindsjö och Lars-Göran Boije

 4)Fastställande av stadgeenligt utlyst årsmöte

Årsmötet är utlyst personligt till alla medlemmar.

Mötet fastslog att mötet var stadgeenligt utlyst.

 5)Fastställande av dagordning

Mötet godkände dagordningen.

 6)Verksamhetsberättelsen

Ordförande Per Martinsson berättar utifrån verksamhetsberättelsen för mötet.

 7)Kassarapport

Kassör Thure W Carlsson läser upp kassarapport. Mötet godkände denna.

 8)Revisionsberättelse

Revisor Lars-Göran Boije läste upp revisionsberättelsen och den godkändes

 9)Ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet

 10)Val av styrelse år 2009

Ordförande, omval (1år)                          Per Martinsson

Sekreterare, omval (2år)                          Karolina Käthner

Ledamot (2år)                                         Tommy Pettersson

Revisorer, omval (1år)                              Lars-Göran Boije och Bertil Johansson

Revisorsuppleant (1år)                              Christer Lindsjö

Valberedning (1år)                                    Pär Lindgren

                                                                 Bengt Selberg, sammankallande


Sittande från år 2008

Kassör (1år)                                              Thure W Carlsson

Ledamot (1år)                                            Fredrik Eriksson

________________________________________________________________________

 12)Val av övriga

Kontaktman (1år)                                       Per Martinsson

Tävlingskommitté (1år)                                styrelsen

Skjutchef (1år)                                            Tommy Pettersson

Bitr.skjutchef (1år)                                       Per Martinsson

Mtrl.förvaltare (1år)                                     Christer Lindsjö

Ombud för jaktkrets (1år)                            Bengt Selberg

Ombudsarvode (0kr 2009)

Årsavgift, ungdom tom 18år 50kr år 2009

Årsavgift, senior 100kr år 2009

 13)Förslag till skjutprogram för år 2009

Ordinarie skjutdagar vid skjutbanan i Börjesjö börjar tisdagen den 30/6 och torsdagen den 30/7.

Sista skjutdagen är den 3/9. Anmälan mellan klockan 18.00-20.00.

 

Klubbmästerskap                           styrelsen/tävlingskommittén

Övriga tävlingar                             styrelsen/tävlingskommittén

Kretsmästerskap                           16/8 klockan 16.00 avgift 30kr per tävlande

 Övrigt

 • Valberedningen vill att den som inte vill eller kan sitta kvar i styrelsen skall ringa till sammankallande i valberedningen före januaris utgång.
 • Förslag att instruktioner för skjutledare skickas ut i samband med att skjut listor skickas ut. Styrelsen får i uppdrag att se över information till Skjutledare.
 • Bokning av skjutbanan görs hos bit.skjutchef Per Martinsson, Börjesjö.
 • Björnjakt övning och uppskjutning. Anmälan/bokning av banan för björnjakts övning/uppskjutning görs i förväg hos Per Martinsson. Alla ska skrivas upp och betala medlemsavgift. Ordna björn pass kvällar, förslag är 2 stycken.
 • När våra skyttar kommer till banan skriv upp e-post så att info kan skickas via den från klubben.
 • Städning/i ordningsättade av banan den 21/6-09 (söndag)
 • Bestämma datum för klubbmästerskap
 • Mtrl.förvaltre Christer Lindsjö ser över innan städdag av banan
 • Förslag, ström till mål bod och skjut bod, Christer Lindsjö tar kontakt med Göran Eriksson.
 • Skjut boden börjar förfalla, Tommy Pettersson får i uppdrag att skissa och ge kostnadsförslag till styrelsen som sedan får mandat att fatta beslut
 • Bokning av banan ska redovisas, vem som hyr och vilka som skjuter.
 • Fråga från medlem, SCA kort, ska samma kaliber man skjuter med stå på SCA kortet? Per Martinsson tar kontakt med SCA

  

Ordförande Per Martinsson                                                Sekreterare Karolina Käthner

 

__________________________                                        ________________________

   

Justerare Christer Lindsjö                                                     Justerare Lars-Göran Boije

 

___________________________                                    _________________________

 

Nya styrelsen för Rissnabygdens Jaktskytteklubb 2008.    

 

Ordförande: Per Martinsson, Börjesjö Tel:0693-60031, 070-6038720

Kassör: Thure W Carlsson, Holmsjö Tel 0693-22031, 073-0692218

Sekreterare: Karolina Käthner, Börjesjö Tel 0693-60126, 070-2575979

Ledamot: Tommy Pettersson, Holmsjö Tel 0693-22020, 073-2575979

Ledamot: Fredrik Eriksson, Börjesjö

Revisor: Lars-Göran Boije, Boggsjö Tel 0693-60151, 073-0289178

                Bertil Johansson

Revisorssupp: Mona Brink, Borgvattnet Tel 0695-50039, 073-1818000

Valberedning: Håkan Karlsson (sammankallande), Rissna Tel 0693-60117, 070-2786748

                           Bengt Sehlberg, Boggsjö Tel 0693-60057, 070-    6599819

                          Pär Lindgren, Rissna Tel 0693-60106, 070-2066931