VÄLKOMMEN TILL
NORLBYGDA 

 

 

 

 

 

Lista över skjutkvällar i Börjesjö 2012

Datum

Skjutkväll

 

Skjutledare

 

Telefon

 

Markör

 

Telefon

 

120703

 

Tisdag

 

Göran Svensson

 

600 80

 

Fredrik Eriksson

 

662208

 

120710

 

Tisdag

 

Kjell Pettersson

 

600 07

 

Mattias Ekerlid

 

330 85

 

120717

 

Tisdag

 

Bengt Sehlberg

 

600 57

 

Rolf Sundström

 

600 66

 

120724

 

Tisdag

 

Lars-Göran Boije

 

601 51

 

Johan Boije

 

601 51

 

120731

 

Tisdag

 

Bertil Johansson

 

314 24

 

Kjell-Åke Sundberg

 

601 57

 

120802

 

Torsdag

 

Oskar Renhuvud

 

330 40

 

Per Lindgren

 

601 06

 

120807

 

Tisdag

 

Lars Jonsson

 

601 41

 

Johan Boije

 

601 51

 

120809

 

Torsdag

 

Göran Svensson

 

600 80

 

Fredrik Eriksson

 

662208

 

120814

 

Tisdag

 

Per Martinsson

 

600 31

 

Oscar Martinsson

 

600 31

 

120816

 

Torsdag

 

Sven-Erik Falkeström

 

330 17

 

Olle Andersson

 

330 21

 

120821

 

Tisdag

 

Tommy Pettersson

 

220 20

 

Thord Eliasson

 

220 42

 

120823

 

Torsdag

 

Per Martinsson

 

600 31

 

Oscar Martinsson

 

600 31

 

120828

 

Tisdag

 

Ove Laxbäck

 

330 39

 

I. Andersson

 

330 25

 

120830

 

Torsdag  

Per Martinsson

 

600 31

 

Oscar Martinsson

 

600 31

 

 

Detta är arbetsfördelningen vid Börjesjö skjutbana år 2012. Anmälan mellan kl. 18.00 och 20.00. skjutledaren eller markören ansvarar för att skjutväska och annat material finns tillgängligt till nästkommande skjutkväll. Håll kontakt per telefon så att inga missförstånd uppstår. Klubbmästerskap anordnas, datum kommer senare

 

Boka banan hos Per Martinsson telefon 600 31.


 

LISTA FÖR SKJUTKVÄLLAR I BÖRJESJÖ ÅR 2011

 

Datum

Skjutkväll

Skjutledare

Telefon

Markör

Telefon

110705

Tisdag

Johnny Larsson

600 82

Fredrik Eriksson

662208

110712

Tisdag

Kjell Pettersson

600 07

Mattias Ekerlid

330 85

110719

Tisdag

Bengt Sehlberg

600 57

Rolf Sundström

600 66

110726

Tisdag

Lars-Göran Boije

601 51

Johan Boije

601 51

110802

Tisdag

Bertil Johansson

314 24

Kjell-Åke Sundberg

601 57

110804

Torsdag

Oskar Renhuvud

330 40

Per Lindgren

601 06

110809

Tisdag

Lars Jonsson

601 41

Johan Boije

601 51

110811

Torsdag

Göran Svensson

600 80

Fredrik Eriksson

662208

110816

Tisdag

Per Martinsson

600 31

Oscar Martinsson

600 31

110818

Torsdag

Sven-Erik Falkeström

330 17

Olle Andersson

330 21

110823

Tisdag

Tommy Pettersson

220 20

Thord Eliasson

220 42

110825

Torsdag

Marie Franzon

601 20

Staffan Boije

 

110830

Tisdag

Ove Laxbäck

330 39

I. Andersson

330 25

110901

Torsdag

Thure W Carlsson

220 31

Christer Lindsjö

601 26

Formulärets nederkant

 

 

Detta är arbetsfördelningen vid Börjesjö skjutbana år 2011. Anmälan mellan kl. 18.00 och 20.00. skjutledaren eller markören ansvarar för att skjutväska och annat material finns tillgängligt till nästkommande skjutkväll. Håll kontakt per telefon så att inga missförstånd uppstår. Klubbmästerskap anordnas, datum kommer senare

 

Boka banan hos Per Martinsson telefon 600 31.


 

LISTA FÖR SKJUTKVÄLLAR I BÖRJESJÖ ÅR 2010

 

Datum

År 2010

Skjutkväll

Skjutledare

Telefon

Markör

Telefon

100706

Tisdag

Johnny Larsson

600 82

Fredrik Eriksson

662208

100713

Tisdag

Kjell Pettersson

600 07

Mattias Ekerlid

330 85

 

100720

Tisdag

Bengt Sehlberg

600 57

Rolf Sundström

600 66

100727

Tisdag

Lars-Göran Boije

601 51

Johan Boije

601 51

100803

Tisdag

 

Bertil Johansson

314 24

Kjell-Åke Sundberg

601 57

100805

Torsdag

 

Oskar Renhuvud

330 40

Per Lindgren

601 06

100810

Tisdag

Lars Jonsson

 

601 41

Johan Boije

601 51

100812

Torsdag

Göran Svensson

600 80

Fredrik Eriksson

662208

 

100817

Tisdag

Per Martinsson

600 31

Oskar Martinsson

600 31

100819

Torsdag

Sven-Erik Falkeström

330 17

Olle Andersson

330 21

100824

Tisdag

Tommy Pettersson

220 20

Thord Eliasson

220 42

 

100826

Torsdag

Marie Franzon

601 20

Staffan Boije

 

 

100831

Tisdag

 

Ove Laxbäck

330 39

I. Andersson

 

330 25

100902

Torsdag

Thure W

Carlsson

220 31

Christer Lindsjö

601 26

 

 

Detta är arbetsfördelningen vid Börjesjö skjutbana år 2010. Anmälan mellan kl. 18.00 och 20.00. skjutledaren eller markören ansvarar för att skjutväska och annat material finns tillgängligt till nästkommande skjutkväll. Håll kontakt per telefon så att inga missförstånd uppstår. Klubbmästerskap anordnas, datum kommer senare

 

OBS! En extra fixardag på skjutbanan den 4 juni kl 10.00, bullerplanket ska spikas upp och en del röjning ska göras.

Boka banan hos Per Martinsson telefon 600 31.


 

LISTA FÖR SKJUTKVÄLLAR I BÖRJESJÖ ÅR 2009  

 

 

Skjutkväll

Skjutledare

Telefon

Markör

Telefon

090630

Tisdag

Per Martinsson

600 31

Fredrik Eriksson

662208

090707

Tisdag

Kjell Pettersson

600 07

Mattias Ekerlid

330 85

 

090714

Tisdag

Bengt Sehlberg

600 57

Rolf Sundström

600 66

090721

Tisdag

Lars-Göran Boije

601 51

Johan Boije

601 51

090728

Tisdag

 

Stefan Gustavsson

600 44

Kjell-Åke Sundberg

601 57

090730

Torsdag

 

Oskar Renhuvud

330 40

Per Lindgren

601 06

090804

Tisdag

Lars Jonsson

 

601 41

Mona Brink

 

090806

Torsdag

Göran Svensson

600 80

Fredrik Eriksson

662208

 

090811

Tisdag

Per Martinsson

600 31

Christer Lindsjö

601 26

090813

Torsdag

Sven-Erik Falkenström

330 17

Olle Andersson

330 21

090818

Tisdag

Ture W Carlsson

220 31

Thord Eliasson

220 42

 

090820

Torsdag

Marie Franzon

601 20

Staffan Boije

 

 

090825

Tisdag

 

Ove Laxbäck

330 39

I. Andersson

 

330 25

090827

Torsdag

Tommy Pettersson

220 20

Christer Lindsjö

601 26

090901

Tisdag

Johnny Larsson

600 82

Per Martinsson

600 31

090903

Torsdag

Ture W Carlsson

220 31

Christer Lindsjö

601 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta är arbetsfördelningen vid Börjesjö skjutbana år 2009. Anmälan mellan kl. 18.00 och 20.00. skjutledaren eller markören ansvarar för att skjutväska och annat material finns tillgängligt till nästkommande skjutkväll. Håll kontakt per telefon så att inga missförstånd uppstår.

 

Klubbmästerskap anordnas, datum kommer senare

Kretsmästerskap 090816 anmälan kl. 16.00-17.00

Boka banan hos Per Martinsson telefon 600 31.