VÄLKOMMEN TILL
NORLBYGDA 


Kallelse till ordinarie föreningsstämma
Medlemmarna i Rissnabygdens Fibernät ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.


Datum: Onsdag 25 mars 2020
Tid: Kl. 19.00
Plats: Zenit


Dagordning
1.    Mötets öppnande
2.    Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
3.    Godkännande av röstlängden
4.    Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
5.    Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6.    Fastställande av dagordningen
7.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen
8.    Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets  vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9.    Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
10.    Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer
11.    Beslut om medlemsavgift och andra avgifter
12.   Val av ordförande
13.   Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
14.   Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er
15.   Val av valberedning
16.  Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman.
17. Mötets avslutande
18. Styrelsen informeras


Formulär för fullmakt bifogas om någon vill överlåta rätten att rösta genom fullmakt. Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara ombud.
En vecka innan ordinarie föreningsstämma kommer årsmöteshandlingarna finnas tillgängliga på hemsidan http://www.rissnafiber.se

Glöm inte att hålla er uppdaterade om vad som händer i föreningen via hemsidan, där läggs nyheter ut kontinuerligt.                                                           
Välkomna!                                 

/ styrelsen


___________________________________________________

2012 aug Föreningen har nu egen hemsida!

http://www.ffhprojekt.se/rissnafiber/


2012-10-02

Senaste nytt om Rissnabygdens Fibernät ekonomisk förening:

Vi har lämnat in ansökan till länsstyrelsen om medel för fibernät till bygden. Gå gärna in på vår hemsida: http://www.ffhprojekt.se/rissnafiber/ och läs mer. Där finns också kontaktinformation till styrelsen och de nya byombuden upplagda, ni hittar informationen under menyn Kontakt.

Du som ännu inte riktigt bestämt dig, kontakta någon i föreningen för att få reda på vad som gäller och vad fördelarna är med att ansluta sig. För det är egentligen bara fördelar. Och för dig som vill gå med i föreningen och undrar hur man gör så är det 200 kr (100 insats +100 kr årsavgift) till bankgiro: 880-0583 Ange namn, adress och fastighetsbeteckning på den fastighet det gäller.

Den hundrade medlemmen i föreningen kommer att få en chokladask i veckan som kommer. Vem var det? Ja, det får man se på hemsidan, med bild, senare. Idag är vi 189medlemmar.  Nu undrar vi vem som blir nummer 200!

Annika Svensson, sekretarare


2012-08-21

                               Vill du ha möjlighet till

 

                                  säker telefoni 

                                användbart Internet

                                   och

                                  ett ökat värde på din fastighet?

 

Bli medlem i Rissnabygdens Fibernät ekonomisk förening

Insats 100 kronor och årsavgift 100 kronor. Insatsen återbetalas vid utträde ur föreningen. Medlemsavgift garanterar inte att fastigheten kan få fiber, det avgör projektering och kostnad. Kan ej fastighet få fiber återbetalas hela det inbetalda beloppet.

200 kr till BANKGIRO: 880- 0583

Vid inbetalning skriv: AVSÄNDARE, ADRESS, och FASTIGHETSBETECKNING som anslutningen är tänkt att vara för.

Om du har tillgång till dator så är vi tacksamma om du vill gå in och anmäla dig som medlem via hemsidan   http://www.ffhprojekt.se/rissnafiber/bli-medlem/  för att de uppgifter som behövs ska komma med i medlemsregistret.

Blir du medlem har du enbart gjort en intresseanmälan, beslut om anslutning tas i ett senare skede.

Senast 25/8.

                                 -------------------------------------

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA FÖR MEDLEMMAR I RISSNABYGDENS FIBERNÄT EKONOMISK FÖRENING

 

Onsdag 29/8

ZENIT

19.00

 

Dagordning:

§ 1 Mötet öppnas

§ 2 Val av mötesordförande samt mötessekreterare

§ 3 Godkännande av röstlängden

§ 4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

§ 5 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

§ 6 Godkännande av dagordning

§ 7 Val av ordinarie styrelsemedlemmar

      Ordförande

      Kassör

     Val av övriga ledamöter

     Val av suppleanter

     Val av revisorer

     Val av valberedning

§ 7 Ändringar av stadgar                      

§ 8 Extrastämman avslutas

Allmän informations- och frågestund

 

Val av ordinarie styrelse.

- Valberedning: Margita Gustafsson och Pär Laxbäck.

- Lämna gärna förslag på personer som skulle kunna passa i styrelsen. Dessa namn kan även vara bra att ha i framtiden då det ska bildas en administrationsgrupp och en entreprenadgrupp.

 

Stadgeändringar.

-Information om nuvarande stadgar och de som ska ändras finns hos interimstyrelsen. Hör med ditt byombud för vidare information och kontakt med styrelsemedlemmar.

 

Allmän informations- och frågestund.

-Dels har styrelsen en del information att delge dels kan det fortfarande finnas en del frågetecken och under denna stund finns det möjlighet att reda ut en del av dem.

 

Vi bjuder på fika och hoppas att vi ska

få till en bra stämma med bra gemensamma beslut

för vår bygd.

 

 

Med vänlig hälsning

         Rissnabygdens Fibernät Ekonomisk Förening

 

 

                                                               

2012-07-04

Rissnabygdens Fibernät ekonomisk förening har bildats.

Vad syftet är och vilka som sitter i interimsstyrelsen får du höra på vårt stormöte på Zenit, torsdag 12 juli. Du får då även höra hur det praktiska arbetet med fibernätet går till om vi bestämmer oss för att bygga ett fibernät i Norlbygda, och när stoppdatum är för att gå med.

 

          Inbjudan:

 

STORMÖTE om FIBERNÄT

i

RISSNABYGDEN

Torsdag 12/7 19.00 ZENIT

Nu finns det möjlighet att delta vid ett stormöte om fibernät i Rissnabygden. Här kan du få svar på dina frågor. T ex kanske Du undrar;

-      Varför ska Du som inte har dator koppla upp dig på ett fibernät?

-      Du kanske undrar om det går att dra fibern till tomtgräns för kommande generationer att koppla upp sig på?

-      Vad kostar det att ansluta sig till fibernätet?

Alla dessa frågor och mycket mer kan du få svar på under stormötet som kommer att äga rum TORSDAG 12/7 kl 19.00 på ZENIT.

 

Det kommer även att finnas möjlighet att gå med i Rissnabygdens Fibernät Ekonomisk Förening: insats 100 kr och medlemsavgift 100 kr/ år.

Representanter från länsstyrelse, kommun och Fiberlots kommer och berättar om läget;

Ulrica Bladh, projektsamordnare bredbandsstrategi, Länsstyrelsen

Liv Markström, landsbygdsfrågor och utvecklingsprojekt, Bräcke kommun

Hans Eriksson, ByNet

Per Sundin, Fiberlots

 

VI BJUDER PÅ FIKA

 

Välkomna!

 


Saxat från Länsstyrelsen Jämtlands län hemsida; Bredband>Fiber till landsbygden:

"Fiber till landsbygden

Länsstyrelsen i Jämtlands län arbetar på olika sätt för att länet ska ha en levande och attraktiv landsbygd. Tillgången till bredbandsnät är då viktig och Länsstyrelsen arbetar därför tillsammans med Regionförbundet Jämtland och länets kommuner för att nät byggs ut i alla delar av länet.

 

Utbyggnad av fibernät sker på marknads­mässig grund. Det innebär att det inte är staten eller kommunerna som ansvarar för var och nät byggs ut.

För att företag och boende på landsbygden ska få tillgång till bredband via fiber inom en rimlig framtid, krävs därför att egna initiativ måste tas. Detta förutsätter ett personligt engagemang där det är upp till dig, dina grannar och andra lokala aktörer i området att dra igång och samordna det arbete som krävs för att få tillgång till ett bra bredbandsnät. Med bredband via fiber blir det en stabil anslutning till företaget eller till bostaden."

 

Det är alltså upp till oss, vi kan inte vänta och tro att kommunen eller staten ska ordna detta åt oss.

 


2012-05-15

Byombudsmöte torsdag 10/5 2012

  

Informationsbladet är nu färdigt och kommer att delas ut eftersom i byarna.

Vi har fått stödpengar från Leader Mittland till förstudien, 22.000 kronor.

Vi ska träffa Birger Mangs från kommunen och fiberlots Per Sundin för att prata om hur man drar gränserna för fibernätet, vad är rimligt?

Det är också planerat in en träff mellan byombuden och byNet, ett företag som sköter projektledning från bildande av en fiberförening till ett färdigt fibernät. En länk om byNet för den som är intresserad: http://www.bynet.se/OMBYNET.aspx     

Byombuden ska fortsätta att teckna intresserade i byarna. Ta gärna kontakt med ditt byombud om du har några åsikter eller frågor.

Nästa möte för byombuden planeras till måndag 4 juni.

 

Kontaktuppgifter byombud  2012-05-10

Boggsjö:

Lars Göran Boije, 070-5606329, larsgoran.boije@zonline.se

Sixten Persson, 070-5698921, sixten.p@passagen.se

Börjesjö-Östbyn-Holmsjö:

Fredrik Eriksson, 070-2109443, fredrik.eriksson@zonline.se

Folke Sundin, 070-6635317, folke@brunfloradiotv.com

Ismundsundet-Skarpnäset:

Lars / Berit Larsson, 070-6562287, fam.1.larsson@telia.com  

Annika Svensson, 070-5526778, svenssonango@hotmail.com

Mjösjö – Björsjö:

Torbjörn Laxvik, 076-7755010, torvik@live.se

Mattias Ekerlid, 0693-33085, jonkes104@hotmail.com

Marcus Frånberg/Lovvisa Mannerheim, 070-6857513, mediaguiden@hotmail.com

Rissna:

Alexandra Lindqvist, 070-2238309, alexandralindqvist47@gmail.com

Bengt Jonsson, 070-3164906, bengt@rissna.se

Pål Grande, 070-6946900, pal@depagrande.se

Åsgård- Stornäset:

Christina Lindqvist, 070-2739066, kricko00@hotmail.com  

Gunnar Frändegård, 070-2596331, gunnar.frandegard@zonline.se

 


2012-04-27

Byombudsmöte torsdag 26/4

·     Vi kommer att skriva ihop ett informationsblad med fakta som kan lämnas ut till alla i Norlbygda.

·     Byombuden fortsätter att samla in namn på de i byn som är intresserade att få fiber till sina fastigheter.

går Det går bra att själv ta kontakt med byombuden och anmäla intresse, kontaktuppgifter finns här på sidan.

 

Nästa möte för byombuden planeras till torsdag 10 maj.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktuppgifter byombud ( kommer att kompletteras)

 

Boggsjö:

Lars Göran Boije, 070-5606329, larsgoran.boije@zonline.se

Sixten Persson, 070-5698921, sixten.p@passagen.se

Börjesjö-Östbyn-Holmsjö:

Fredrik Eriksson, 070-2109443, fredrik.eriksson@zonline.se

Folke Sundin, 070-6635317, folke@brunfloradiotv.com

Ismundsundet-Skarpnäset:

Lars / Berit Larsson, 070-6562287, fam.1.larsson@telia.com  

Annika Svensson, 070-5526778, svenssonango@hotmail.com

Mjösjö – Björsjö:

Torbjörn Laxvik, 076-7755010, torvik@live.se

Mattias Eklid?

Marcus Frånberg/Lovvisa Mannerheim, 070-6857513,

Rissna:

Alexandra Lindqvist, 070-2238309, alexandralindqvist47@gmail.com

Bengt Jonsson, 070-3164906, bengt@rissna.se

Pål Grande, 070-6946900, pal@depagrande.se

Åsgård- Stornäset:

Christina Lindqvist, 070-2739066, kricko00@hotmail.com  

Gunnar Frändegård, 070-2596331, gunnar.frandegard@zonline.se


2012-04-22

FIBERNÄT I BRÄCKE KOMMUN och Rissna!

På gång............................

 

http://fiberopticislands.blogspot.se/2012/04/heldag-om-fiber-i-bracke-kommun.html

 

En arbetsgruppen (2-3 pers/by) för att informera o intressera Norlbygda-Rissnabygden om FIBERNÄT, kommer att ha ett första möte

 

Torsdag den 26/4 kl 19 på Zenit.

Hittills klara by ombud i norlbygda.

Rissna:                                Alexandra Lindqvist, Bengt Jonsson, Pål Grande.

Börjesjö:                             Fredrik Eriksson

Boggsjö:                             Lars Göran Boije, Sixten Persson

Ismundsundet:                   Annika Svensson, Lars / Berit Larsson

Mjösjö – Björsjö                Torbjörn Laxvik, Mattias Eklid

Åsgård – Stornäset           Christina Lindqvist, Gunnar Frändegård

 

Kanonlänk:

http://www.sakom.se/fibernat-saffle/Vanliga-fragor--svar/eget-arbete-fiber/ ...särskilt frågorna och svaren. Dessutom ser man hur Säffle har ordnat det hela plus hur en ansökan kan se ut.


 

2012-04-20 

Hej,   Har idag spikat lite tider.  

11.00 Anna Wibom PTS

11.30 Länsstyrelsen i Jämtland

13.00 Telia (förslag)

15.00 Anders Rockström, KTH & Folkets Hubb

Sen tror jag vi tar Erik Evestam och byNet 9.30-11.00.

Lite repetition senare efter behov.   Jag kan fylla i lite i mellan tiderna och vi kanske tar en öppen  diskussion och frågestunder.  Kvällen håller vi öppen än så länge beroende på vem som är kvar. Bl.a.  skall vi göra en liten utvärdering av vad Leader-jobbet lett till  hittills. Ja jag tycker det börjar se bra ut.

/P Liv Markström Tillväxtavdelningen Bräcke kommun Tel 0693-161 44 Mobil: 070-375 20 74 liv.markstrom@bracke.se

http://fiberopticislands.blogspot.se/2012/04/heldag-om-fiber-i-bracke-kommun.html